ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Infin8 για εσάς, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

1. Ποιοι είμαστε

Η Infin8 είναι μία Εφαρμογή, μέσω της οποίας σας παρέχονται υπηρεσίες πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών σύμφωνα με την οικεία εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως εκάστοτε ισχύουν και, κατόπιν σχετικής διασύνδεσης που προσφέρεται από την Afterbanks, με την οποία συνεργαζόμαστε.

Η Εφαρμογή μας σας δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρώνετε και να διαχειρίζεστε ταυτόχρονα και σε ένα κοινό περιβάλλον όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις κάρτες σας όπως τηρούνται στις τέσσερις (4) συστημικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς) καθώς και σε λοιπές αλλοδαπές τράπεζες με τις οποίες έχει διασύνδεση η Afterbanks. Μέσω της Εφαρμογής είναι δυνατή και  η διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών με ασφάλεια. Επιπλέον μέσω αυτής μπορείτε να κατηγοριοποιείτε τις συναλλαγές σας, να θέτετε οικονομικούς στόχους βάσει του προϋπολογισμού σας αλλά και να παρακολουθείτε την κίνηση των εσόδων και εξόδων σας. 

2. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς

Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας, συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα ώστε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και να λάβουμε τις απαραίτητες πληροφορίες από τους Παρόχους σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις συναλλαγές σας. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η πρόσβαση στα τραπεζικά στοιχεία σας, δηλαδή σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που επιθυμείτε να προσθέσετε στην Εφαρμογή (όπως διαπιστευτήρια σύνδεσης (log-in) στο λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής σας). Οι πληροφορίες που συλλέγουμε είναι μόνο οι απολύτως απαραίτητες για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική χρήση της Εφαρμογής, ενώ το περιεχόμενό τους αποθηκεύεται πλήρως κρυπτογραφημένο χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό. 

Συγκεκριμένα συλλέγουμε τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο,
 • Στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας (όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου),
 • Ημερομηνία γέννησης,
 • Φύλο,
 • Δεδομένα πρόσβασης Εφαρμογής (όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης), κατά την είσοδό σας στην Εφαρμογή,
 • Πληροφορίες για τους προϋπολογισμούς σας,
 • Πληροφορίες για τις συναλλαγές που εισάγονται χειροκίνητα,
 • Κατηγοριοποίηση των συναλλαγών, 
 • Αριθμό λογαριασμού χρήστη κατά τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της Εφαρμογής
 • Αριθμοί λογαριασμών κατά τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της Εφαρμογής
 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού χρήστη, λ.χ. IBAN, υπόλοιπα,
 • Πληροφορίες για χρεωστικές, προπληρωμένες και πιστωτικές κάρτες, όπως τύπος κάρτας, μέρος του αριθμού κάρτας (τελευταία 4 ψηφία), ημερομηνία λήξης, όριο, υπόλοιπο, εκκρεμείς δόσεις κτλ.

Η Infin8 δεν καταγράφει, αναπαράγει ή αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τον κωδικό PIN και το δακτυλικό αποτύπωμα (Touch ID) που χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στην Εφαρμογή ούτε δημιουργεί εφεδρικά αντίγραφα αυτών (π.χ. στο iCloud ή οπουδήποτε αλλού). Δεν εξέρχονται από τη συσκευή που χρησιμοποιείτε και στην οποία εσείς έχετε εγκαταστήσει την Εφαρμογή και προστατεύονται αποκλειστικά από αυτή.

H Infin8 δεν καταγράφει, αναπαράγει ή αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα PIN και τους κωδικούς CVC / CVV των καρτών. 

3. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την εγγραφή σας στην Εφαρμογή, κατά την περιήγησή σας σε αυτήν, π.χ. μέσω της οθόνης ‘Επεξεργασία Προφίλ’ καθώς και όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων σας, όταν διενεργείτε συναλλαγές μέσω της Εφαρμογής.

Επιπλέον συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και όταν δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για ειδική προσωποποιημένη επικοινωνία και αποστολή ενημερώσεων αναφορικά με την προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών της INFIN8 ή/και τρίτων συνεργατών της.

4. Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

 •  την παροχή και εύρυθμη λειτουργία της Εφαρμογής, ώστε να συνδέεστε σε αυτή και έχετε συγκεντρωμένους όλους τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς σε ένα περιβάλλον, 
 • τη διεξαγωγή έρευνας, ανάλυσης και αξιολόγησης της συναλλακτικής σας συμπεριφοράς για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία σας,
 • την παροχή συστάσεων αποτελεσματικής διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών και καταθέσεων, 
 • την αποστολή προσωποποιημένων ενημερώσεων αναφορικά με την προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών της INFIN8 ή/και τρίτων συνεργατών μας, και
 • για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών.

5. Νόμιμη βάση επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο για την παροχή και εύρυθμη λειτουργία της Εφαρμογής. Με αυτό τον τρόπο  επιτρέπεται η σύνδεση στην Εφαρμογή και σας παρέχεται η δυνατότητα συγκέντρωσης όλων των online τραπεζικών σας λογαριασμών σε μία Εφαρμογή, καθώς και ανάλυσης των επιμέρους στοιχείων των λογαριασμών σας, προκειμένου να μπορείτε να διαχειριστείτε τα χρήματά σας ευκολότερα και αποτελεσματικότερα. Επιπλέον μέσω της Εφαρμογής είναι δυνατή και  η διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών με ασφάλεια. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται στην παροχή συγκατάθεσής σας.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για αποστολή προσωποποιημένων ενημερώσεων αναφορικά με την προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών της INFIN8 ή/και τρίτων συνεργατών μας. Μέσω αυτής της επεξεργασίας, παρέχουμε ενδεικτικά συστάσεις αποτελεσματικής διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών, καταθέσεων και καρτών, ελέγχουμε την πιστοληπτική σας ικανότητα με σκοπό την  αξιολόγηση της δυνατότητας χορήγησης δανείου ή παροχής προνομιακών δανειακών όρων και αξιολογούμε τα χαρακτηριστικά και τους  τύπους  της συναλλακτικής συμπεριφοράς σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

6. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Τρίτοι πάροχοι με τους οποίους μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν είναι κατά κύριο λόγο οι εξής:

 • φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενεργούν με εντολή και για λογαριασμό της Infin8 και συνδράμουν στη λειτουργία των υπηρεσιών ή των τεχνολογικών συστημάτων μας που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία της Εφαρμογής και των υπηρεσιών μας,
 • Πάροχοι υπηρεσιών διενέργειας συναλλαγών,
 • Πάροχοι ανάλυσης δεδομένων ιστοτόπων και εφαρμογών.

Οι πληροφορίες σας που γνωστοποιούνται σε τρίτους παρόχους είναι περιορισμένες στο απαραίτητο επίπεδο για την παροχή και βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, που συλλέγονται κατά την παροχή υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών, θα παρέχονται μόνο στον δικαιούχο πληρωμής.

Σε περίπτωση που έχετε παράσχει τη ρητή σας συγκατάθεση για αποστολή προσωποποιημένων ενημερώσεων:

 • εξωτερικοί συνεργάτες-εταιρείες ανάλυσης, έρευνας αγοράς και προώθησης προϊόντων, στο πλαίσιο προώθησης της Εφαρμογής,
 • συμβουλευτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών συμβούλων της Infin8
 • Πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων, για την αποθήκευση των δεδομένων σας με ασφάλεια και προστασία,
 • Πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριακής υποστήριξης δεδομένων, όπου είναι απαραίτητο, για την ανάκτηση πληροφοριών λογαριασμού για χρήση στην Εφαρμογή για λογαριασμό σας,
 • Εξωτερικοί συνεργάτες-εταιρείες παροχής υπηρεσιών κατηγοριοποίησης συναλλαγών,
 •  Εξωτερικοί συνεργάτες-εταιρείες παροχής υπηρεσιών πιστοληπτικής αξιολόγησης χρηστών, και
 • πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου, και
 • εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ασφαλιστικό τομέα.

Η Infin8 δεν προβαίνει σε πώληση των πληροφοριών σας σε τυχόν τρίτους. Μέσω της χρήσης αυστηρών ελέγχων πρόσβασης, παρακολούθησης και κρυπτογράφησης, διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε δεν είναι προσβάσιμες από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα.

7. Χρόνος Διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Η Infin8 επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διατηρείτε το λογαριασμό σας στην Εφαρμογή. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα σας δεν υπόκεινται σε επεξεργασία πέραν της χρονικής περιόδου που απαιτείται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα. Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως απαιτείται για:

 • την τήρηση αρχείων καταγραφής και επιχειρησιακών αρχείων για σκοπούς ανάλυσης, ασφάλειας ή/και ελέγχου, σε μη ταυτοποιήσιμη μορφή,
 • τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διατήρησης αρχείων σύμφωνα με το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο,
 • την αντιμετώπιση τυχόν καταγγελιών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
 • την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων, την προστασία ή υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρμόδιας Αρχής και την εκτέλεση των συμβάσεών μας.


8. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνα μόνο τα πρόσωπα που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 • ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας·
 • χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους·
 • χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη·
 • υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους·
 • πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know».

9. Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από την Infin8 επιβεβαίωση ως προς το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία και να ενημερωθείτε για το ποια δικαιώματα είναι αυτά (δικαίωμα πρόσβασης). Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Infin8 τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Στην περίπτωση αυτή, η Infin8 παύει κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν αποδείξει ότι υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή λόγοι θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού (δικαίωμα φορητότητας).
 • Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, στέλνοντας email στη διεύθυνση info@infin8.eu.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σας παρακαλούμε νας στείλετε email στη διεύθυνση info@infin8.eu.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

10. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΟΧ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας ενδεχομένως να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες παρόχων με εγκατάσταση εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για το σκοπό αυτό, θα λάβουμε κάθε εύλογο μέτρο ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο κράτος θα λαμβάνει χώρα μόνο αν πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και θα διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας για τέτοιου είδους διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων.

11. Χρήση cookies

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την Εφαρμογή μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας.

Για να μάθετε περισσότερα για τα cookies που χρησιμοποιούμε και να προσαρμόσετε τη χρήση τους στις επιθυμίες σας, μπορείτε να μεταβείτε στο αντίστοιχο πεδίοwww.infin8.eu/cookies

12. Τρόποι Επικοινωνίας

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην Εφαρμογή και την ιστοσελίδα μας ή στέλνοντας email στο info@infin8.eu.

13. Αλλαγές και Ενημερώσεις

H παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2021.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στο σχετικό πεδίο, συνεπώς, θα πρέπει να ελέγχετε συχνά το σχετικό πεδίο. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είτε μέσω της Εφαρμογής είτε μέσω της ιστοσελίδας μας www.infin8.eu/privacy.

Download the app today